ساخت 9 موتور مختلف از روی موتور تیبا

به گزارش وبلاگ آرمان، اخیرا خبرنگاران،‭ ‬سراغ‭ ‬مدیران‭ ‬سایپا‭ ‬رفته اند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بررسی‭ ‬وضعیت‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬فنی،‭ ‬برنامه های شان ‭ ‬برای‭ ‬ارتقای‭ ‬موتور های‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬زیر‭ ‬زبان‭ ‬مدیر‭ ‬پروژه‭ ‬ارتقای‭ ‬پیشرانه‭(‬M15GSI‭) ‬تیبا‭ ‬بیرون‭ ‬کشیده ‭ ‬است‭. ‬گویا‭ ‬سایپا‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬روی‭ ‬بهبود‭ ‬عملکرد‭ ‬موتور،‭ ‬کاهش‭ ‬مصرف‭ ‬سوخت‭ ‬و‭ ‬ارتقای‭ ‬سطح‭ ‬آلایندگی‭ ‬پیشرانه ها‭ ‬از‭ ‬یورو4‭ ‬به‭ ‬یورو5،‭ ‬طرحی‭ ‬استراتژیک‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجرا‭ ‬دارد‭. ‬طرحی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬موتورهای‭ ‬جدید‭ ‬برای‭ ‬خودروهای‭ ‬کوئیک،‭ ‬ساینا‭ ‬و‭ ‬تیبا‭‬منجر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬‭ ‬طراحی‭ ‬موتورهای‭ ‬جدید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬در‭ ‬سایپا‭ ‬پیگیری‭ ‬می شود‭ ‬که‭ ‬برنامه های‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬خودرو‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬مونتاژ‭ ‬نسخه‭ ‬فیس لیفت‭ ‬ساینا‭ ‬در‭ ‬آفریقا‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬مورزا‭ ‬است.

ساخت 9 موتور مختلف از روی موتور تیبا

‭ ‬‭ ‬چرا‭ ‬روی‭ ‬موتور‭ ‬تیبا‭ ‬این‭ ‬تغییرات‭ ‬را‭ ‬داده اید؟

موتور‭ ‬تیبا‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬توان‭ ‬و‭ ‬گشتاور‭ ‬فی النفسه‭ ‬موتور‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬خودروی‭ ‬تیبا‭ ‬درکل‭ ‬موتور‭ ‬مناسبی‭ ‬است‭.‬

‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬موتور‭ ‬یک‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬لیتری‭ ‬تیبا‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬80‭ ‬اسب‭ ‬بخار‭ ‬قدرت‭ ‬دارد‭ ‬درصورتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬یک‭ ‬موتور‭ ‬یک‭ ‬لیتری‭ ‬100اسب‭ ‬بخار‭ ‬قدرت‭ ‬می دهد‭. ‬چگونه‭ ‬می گویید‭ ‬موتور‭ ‬خوبی‭ ‬است؟

این‭ ‬صحبت ها‭ ‬درمورد‭ ‬خانواده‭ ‬تیبا‭ ‬است‭. ‬مثلا‭ ‬موتور‭ ‬خودروی‭ ‬تیبا‭ ‬روی‭ ‬نیسان‭ ‬جواب‭ ‬نمی دهد‭. ‬موتور‭ ‬پراید‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬پراید‭ ‬خیلی‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬موتور‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬خودروی‭ ‬405‭ ‬بگذارند‭ ‬خوب‭ ‬نیست‭ ‬مانند‭ ‬همان‭ ‬اتفاقی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬موتور‭ ‬TU5‭ ‬افتاد‭ ‬این‭ ‬موتور‭ ‬برای‭ ‬405‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬جواب‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬کس‭ ‬نمی تواند‭ ‬بگوید‭ ‬ ‭ ‬موتور‭ ‬TU5موتور‭ ‬بدی‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬روی‭ ‬خودروی‭ ‬پرشیا‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬LX‭ ‬تبدیل‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬جواب‭ ‬نداد‭ ‬و‭ ‬مقداری‭ ‬افت‭ ‬توان‭ ‬داشت‭.‬

‭ ‬چرا‭ ‬ضریب‭ ‬تراکم‭ ‬خودروی‭ ‬تیبا‭ ‬9‭.‬7‭ ‬است،‭ ‬درصورتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬موتورهای‭ ‬جدید‭ ‬بالای‭ ‬10‭.‬5‭ ‬است؟

یک‭ ‬پارامتر‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬ خوب‭ ‬یا‭ ‬بد‭ ‬بودن‭ ‬موتور‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬نمی توان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬دنیا‭ ‬تراکم ها‭ ‬10‭.‬5شده‭ ‬ ‭ ‬اما‭ ‬تیبا‭ ‬9‭.‬7‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬در‭ ‬موتور‭ ‬بهبود‭ ‬یافته‭ ‬تیبا‭ ‬نسبت‭ ‬تراکم‭ ‬10‭.‬5‭ ‬است‭. ‬

یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬ایرادهای‭ ‬موتور‭ ‬تیبا‭ ‬هشت‭ ‬سوپاپ‭ ‬بودن‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬سیستم‭ ‬هشت‭ ‬سوپاپ‭ ‬به‭ ‬16‭ ‬سوپاپ‭ ‬تغییر‭ ‬نمی کند؟

امکان‭ ‬16‭ ‬سوپاپ‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬موتور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬برای‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬پروژه‭ ‬هم‭ ‬تعریف‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬پیش‭ ‬رفت،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬متوقف‭ ‬شد‭.‬

هیچ‭ ‬برنامه ای‭ ‬برای‭ ‬16سوپاپ‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬ندارید؟

قطعا‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬باید‭ ‬16سوپاپ‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬موتور‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬موتور‭ ‬جدید‭ ‬توسعه‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬مشخص‭ ‬نیست‭. ‬چون‭‬الان‭ ‬پروژه ای‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬موتور‭ ‬خانواده‭ ‬داریم‭. ‬در‭ ‬مگاموتور‭ ‬برنامه ای‭ ‬داریم‭ ‬تا‭ ‬پلتفرم‭ ‬کاملی‭ ‬از‭ ‬انواع‭ ‬موتور‭ ‬را‭ ‬طراحی‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬درحد‭ ‬تصویب‭ ‬درمدیریت‭ ‬کلان‭ ‬است‭.‬

‭ ‬چه‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬هدفی‭ ‬برای‭ ‬خانواده‭ ‬موتور‭ ‬تیبا‭ ‬دارید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چه‭ ‬حجمی‭ ‬کار‭ ‬می کنید؟

در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬استراتژی ها‭ ‬مختلف‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نمی توان‭ ‬راحت‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬مثلا‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬حجم‭ ‬است‭. ‬موتور‭ ‬سه‭ ‬لیتر‭ ‬هست‭. ‬1‭.‬1‭ ‬لیتر‭ ‬توربو،‭ ‬1‭.‬3‭ ‬لیتر،‭ ‬1‭.‬6لیتر‭ ‬و‭ ‬1‭.‬5لیتر‭ ‬تنفس‭ ‬طبیعی‭‬هم‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬است‭. ‬بستگی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬کدام‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کند‭.‬

‭ ‬‭ ‬چند‭ ‬موتور‭ ‬در‭ ‬خانواده‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬تولید‭ ‬شود؟

بازه ای‭ ‬از‭ ‬موتور‭ ‬است،‭ ‬مثلا‭ ‬8یا9‭ ‬موتور ‭ ‬اما‭ ‬اینکه‭ ‬کدام‭ ‬یک‭ ‬پروژه‭ ‬ ‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬کدام‭ ‬در‭ ‬طراحی‭ ‬نهایی‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شود،‭ ‬هنوز‭ ‬تصمیم گیری‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬آیا‭ ‬بعداز‭ ‬تحریم ها‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬خودرو‭ ‬رهام‭ ‬دچار‭ ‬مشکل‭ ‬موتور‭ ‬شده اید،‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬خانواده‭ ‬موتور‭ ‬رفتید؟

نیاز‭ ‬هرخودرو سازی‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬خانواده‭ ‬موتور‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬مثل‭ ‬خانواده‭ ‬موتور هایی‭ ‬که‭ ‬درخودروسازی های‭ ‬دیگر‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬نیاز‭ ‬سایپا‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مدتی‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬مشاور‭ ‬صحبت‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬کلی‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬برنامه‭ ‬چیده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬منتظر‭ ‬تاییدیه‭ ‬سیستم‭ ‬مدیریت‭ ‬است‭.‬

چه‭ ‬تفاوت هایی‭ ‬در‭ ‬قطعات‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬موتور‭ ‬بهبود‭ ‬یافته‭ ‬با‭ ‬موتور‭ ‬تیبا‭ ‬عادی‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟

سیستم‭ ‬زمان بندی‭ ‬متغیر‭ ‬سوپاپ‭ (‬VVT‭) ‬روی‭ ‬آن‭ ‬نصب‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬روی‭ ‬طراحی‭ ‬پیستون‭ ‬و‭ ‬رینگ های‭ ‬آن‭ ‬کار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬سیستم‭ ‬منیفولد‭ ‬هوای‭ ‬متغیر‭ ‬اضافه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دریچه‭ ‬گاز‭ ‬هم‭ ‬برقی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬سیستم‭ ‬روغن کاری‭ ‬تغییر‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طراحی‭ ‬پیستون،‭ ‬تاج‭ ‬پیستون‭ ‬هم‭ ‬تغییر‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬همه‭ ‬این‭ ‬تغییرات‭ ‬برای‭ ‬احتراق‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬یکسری‭ ‬بحث های‭ ‬داخلی‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭.‬

در‭ ‬موتور‭ ‬تیبا‭ ‬چرا‭ ‬از‭ ‬توربو‭ ‬استفاده‭ ‬کرده اید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬موتور‭ ‬سوپر‭ ‬شارژ‭ ‬استفاده‭ ‬نکردید؟‭ ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حجم‭ ‬خیلی ها‭ ‬از‭ ‬سوپر‭ ‬شارژ‭ ‬استفاده‭ ‬می کنند‭.‬

ما‭ ‬چند‭ ‬مشاور‭ ‬گرفتیم‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬مشابهی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬ایران خودرو‭ ‬بود‭ ‬را‭ ‬دیدیدم‭. ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬نیازی‭ ‬که‭ ‬داشتیم‭ ‬و‭ ‬تجربه ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سازنده های‭ ‬داخلی‭ ‬وجود‭ ‬داشت،‭ ‬توربوشارژ‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬مسیرش‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬رفته‭ ‬ ‭ ‬و‭ ‬ایراداتش‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭. ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬یک‭ ‬موضوعی‭ ‬که‭ ‬هست،‭ ‬پلتفرم‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬سطح‭ ‬پلتفرم‭ ‬تیبا‭ ‬و‭ ‬پراید‭ ‬نیست‭. ‬پلتفرم‭ ‬SP100 ‭ ‬درخودروی‭ ‬رهام‭ ‬یک‭ ‬پله‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬خودروهای‭ ‬متوسط‭ ‬ماست‭. ‬برای‭ ‬همین‭ ‬مصرف‭ ‬کننده ای‭ ‬که‭ ‬می خرد‭ ‬انتظار‭ ‬دارد‭ ‬یک‭ ‬ویژگی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بشنود‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬مقدار‭ ‬برایش‭ ‬جذاب تر‭ ‬باشد‭. ‬توربو‭ ‬شارژ‭ ‬جذاب تر‭ ‬از‭ ‬سوپر‭ ‬شارژ‭ ‬است‭.‬

منبع: دیوار

به "ساخت 9 موتور مختلف از روی موتور تیبا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ساخت 9 موتور مختلف از روی موتور تیبا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید